Mindfulness helpt tegen slapeloosheid

De klok zegt je dat het tijd is om naar bed te gaan...Maar eenmaal in bed blijkt slapen niet te willen lukken. Om uiteenlopende redenen hebben veel mensen last van slaapproblemen. Gedachten die maar door blijven malen, zorgen, spanning in het lichaam....

De gedachten dat de volgende dag een werkdag is waar je liever uitgerust aan wilt beginnen, maken het er meestal niet beter op. Hoewel ik zelf en sommigen van mijn deelnemers al hebben ondervonden dat mindfulness helpt tegen slaapproblemen, zijn er onlangs resultaten van een studie gepubliceerd die dit onderschrijven.

De studie verscheen in JAMA Internal Medicine en bevatte 49 volwassenen van middelbare leeftijd. Allen hadden slaapproblemen. Van deze 49 personen onderging de helft een mindfulness programma waarbij vooral geoefend werd met het focussen op de ervaringen van het moment, gedachten en emoties. De andere helft van de groep onderging een slaapcursus waar mensen inzicht kregen in manieren om hun slaapgewoonten te verbeteren.

Beide groepen deden mee aan een 6 weeks programma van 2 uur per keer. Vergeleken met de controlegroep had de groep die meedeed met het mindfulness programma minder las van slapeloosheid, moeheid en depressieve gevoelens. Een deelnemer die dit voorjaar een training bij mij volgde schreef zich in met de motivatie iets te willen doen aan haar slapeloosheid. Zij rapporteerde na de training precies hetzelfde: 

"De training heeft mij ertoe gebracht dat ik kan stoppen met slaapondersteuning. Daardoor ben ik nu helderder, rustiger, energieker en slaap ik 's nachts beter." 

Met behulp van mindfulness-technieken kun je de momenten herkennen dat je veel gedachten hebt of je je zorgen aan het maken bent. Mindfulness helpt je de gedachten of zorgen los te laten en in plaats daarvan je aandacht te richten op je adem of wat je voelt in je lichaam. Hierdoor ben je beter in staat te onspannen. 

Resultaten van dit onderzoek zijn ook te lezen op de site van Harvard Medicine en Time. 
Het originele onderzoek is HIER te lezen. 

Mindfulness helpt tegen slapeloosheid (onderzoek)